ILCO LJUBLJANA

PRAVNA POMOČ >> Stimulacija delodajalca

Kot stomist imate priznano določeno stopnjo invalidnosti, zato lahko vaš delodajalec pridobi tudi določene ugodnosti, ki so predvidene za zaposlovanje invalidov. Mogoče ni odveč, da ga na to opozorite.
Področje zaposlovanja invalidov ureja Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki naj bi povečal zaposljivost invalidov in omogočal njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti (to predvideva 2. člen ZZRZI). V ta namen je bil ustanovljen tudi Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki delodajalcem zagotavlja določene stimulacije ob zaposlovanju invalidov, ki:

Več informacij o invalidih in njihovem zaposlovanju najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.