ILCO LJUBLJANA

DRUŠTVO >> Delovanje društva

V Invalidskem društvu ILCO Ljubljana izvajamo redne letne socialne programe, skrbimo za druženje stomistov, izobraževanje, svetovanje in njihovo ponovno vključevanje v družbo. Trudimo se z informiranjem in ozaveščanjem ljudi, ki stome nimajo, zato se udeležujemo tudi prireditev, ki niso neposredno povezane z invalidi in stomisti. Tako skrbimo za ustrezno promocijo naših aktivnosti, ker bi radi pomagali in nudili podporo čim večjemu številu stomistov. Vse naše dejavnosti potekajo v sproščenem vzdušju, ker nam je glavno to, da ob prijetnem druženju naredimo kaj koristnega tudi za druge.
Sodelujemo tudi z Zvezo ILCO Slovenije, zlasti pri kontroli dobavljivosti in dostopnosti medicinsko tehničnih pripomočkov ZZZS namenjenih negi stome – ti so za stomiste brezplačni in količinsko neomejeni. Pomagamo pa tudi vsem stomistom, ki so jim bile na kakršen koli način kršene pravice iz naslova invalidnosti.
Več o pravicah, ki vam kot stomistu pripadajo, si preberite v PRAVNI POMOČI.

V okviru letnega socialnega programa izvajamo:

Delovanje oseb s stomo

V društvu vse leto organiziramo družabna srečanja, kulturne dogodke, športne aktivnosti in izlete. Tako spodbujamo člane, da spoznajo sebi enake, prisluhnejo njihovim življenjskim zgodbam, si izmenjujejo izkušnje, si izmenjujejo spoznanja o negi stome in pripomočkih (vrečkah in podlogah) ter tako lažje sprejemajo svojo invalidnost oziroma novo podobo.

Vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci

Prostovoljci stomisti že leta zadovoljno živijo s stomo, obenem pa so se odločili, da s svojimi izkušnjami pomagajo novemu stomistu in mu tako najbolje predstavijo, kakšne spremembe bo v njegovo življenje prinesla stoma in kakšno je življenje z njo. Na društvu lahko zaprosite za brezplačen obisk prostovoljca pred ali po operaciji. Z njim se lahko dogovorite na domu, v bolnišnici, v prostorih društva ali drugje.
Ker si v društvu želimo, da bi naši prostovoljci nudili čim kakovostnejšo pomoč, zanje vsako leto pripravimo dvodnevno izobraževanje, na katerem se s pomočjo različnih strokovnjakov naučijo pravilnega pristopa do bolnika, komunikacije, etike. Seznanijo se tudi z bolezenskimi vzroki, ki pripeljejo do tega, da je treba bolniku izločila odstraniti in mu narediti stomo. Podrobno se seznanijo tudi s postopki zdravstvene nege in rehabilitacije. Naučimo jih, kako čim bolj jasno podati svoje znanje o stomi: o negi stome in kože okoli nje, primernih pripomočkih in o tem, na kaj naj bo stomist pozoren, ko izbira ustrezen medicinsko tehnični pripomoček (vrečko in podlogo). Predvsem pa so prostovoljci stomisti dobrodošla pomoč, ko gre za ponovno vključevanje stomista v okolje, saj lahko iz izkušenj povejo, kako so se sami soočili z vrnitvijo v službo, urejanjem invalidskega statusa, novo samopodobo, intimnim življenjem in podobno.
Kako se dogovoriti za srečanje s stomistom prostovoljcem boste izvedeli v poglavju STOMISTI PROSTOVOLJCI.

Pomagajmo si v stiski – Klub svojcev

Najpomembnejša podpora stomistu so zagotovo njegovi najbližji – partner in družina. Zato organiziramo izobraževalna predavanja za svojce, ki jih na našo pobudo pripravljajo in vodijo strokovnjaki s področja psihologije. S tem bi radi dosegli, da bi tudi stomistove svojce kar najbolje pripravili na spremembo, ki jo v življenje njihove ljubljene osebe prinaša stoma.
Društvo pa nudi pomoč svojcem tudi preko stomistov prostovoljcev, ki so opravili ustrezna izobraževanja, tako da jim lahko nudijo ustrezno pomoč in podporo v bolnišnici, na društvu ali na domu stomista. Kako se dogovoriti za srečanje s stomistom prostovoljcem boste izvedeli v poglavju STOMISTI PROSTOVOLJCI.

Šola irigacije – izpiranje črevesa

Na društvu vsako leto organiziramo video predstavitev irigacije – izpiranja črevesa. O tem ali je irigacija primeren način oskrbe za vašo stomo, se morate najprej pogovoriti s svojim zdravnikom oziroma enterostomalnim terapevtom. Če za irigacijo ni nobenih zadržkov, vam lahko na društvu priskrbimo enterostomalnega terapevta, ki bo prišel k vam na dom in vas naučil pravilnega postopka izpiranja črevesa.

Zdrava prehrana

V društveni predavalnici organiziramo predavanja na temo zdrave prehrane, včasih pa si privoščimo kulinaričen dogodek, na katerem zdravo hrano pripravimo in ob veselem druženju tudi pojemo.

Delavnice za pridobivanje ročnih spretnosti

Delavnice ročnih spretnosti so namenjene vsem, ne samo tistim, ki v sebi nosijo ustvarjalno žilico. Zasnovane so tako, da spodbujajo finomotorične spretnosti in ustvarjalnost udeležencev. Predvsem pa so namenjene srečanjem in druženju stomistov, ki se ob izdelovanju voščilnic, adventnih venčkov, aranžiranju suhega cvetja prepuščajo prijetnim pogovorom.

stoma vencki

Organizacija pravne pomoči, zagovorništva in socialnega svetovanja

Društvo se zavzema za pravice invalidnih oseb s stomo in nudi vsakemu stomistu pomoč pri urejanju zdravstvene in pravne dokumentacije. Na nas se lahko obrnete z vprašanji o statusu invalidnosti, oceni telesne okvare, kategoriji invalidnosti, odnosov v delovnem razmerju, o zagotovljeni pravici do oskrbe z medicinsko tehničnimi pripomočki (vrečke in podloge) za nego stome in podobnem.

Več o vaših pravicah smo zapisali v poglavju PRAVNA POMOČ.