ILCO LJUBLJANA

STOMA >> Ileostoma

Ileostoma je izpeljava tankega črevesa. V večini primerov je narejena iz tankega črevesa na mestu, kjer se to nadaljuje v debelo črevo. Za negovanje je bolj zahtevna kot kolostoma, ker je črevesna vsebina v tankem črevesu vodena in vsebuje mnogo jedkih prebavnih encimov. Izloček je zato zelo nevaren za kožo, saj jo hitro razje, če nekontrolirano izteka. Zato je ileostoma oblikovana drugače kot kolostoma. Ileostoma je za 2 do 5 centimetrov podaljšana in visi v vrečko. Na ta način se zmanjša možnost, da bi izloček zatekal pod kožno podlogo in povzročil poškodbe na koži okoli stome. V večini primerov je ileostoma trajna in je črevo izpeljano kot končna cev, saj je bilo treba zaradi bolezni ali poškodbe odstraniti celotno debelo črevo, danko in zadnjik, zato izločanje blata po naravni poti ni več mogoče. Izločanje po končni ileostomi je stalno, zato je treba vedno nositi stomalno vrečko. Včasih pa je ileostoma narejena na vijugi tankega črevesa. Takšna ileostoma je običajno začasna.