ILCO LJUBLJANA

PRAVNA POMOČ >> Pravice oseb s stomo

Pravica do ocene telesne okvare

Po operaciji na izločilih vam je priznana telesna okvara. Postopek pridobitve ocene telesne okvare prične osebni zdravnik. Na podlagi medicinske dokumentacije ki jo osebni zdravnik predloži vam ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) oceno višino telesna okvare.
KOLOSTOMA 80 %
ILEOSTOMA 80 %
UROSTOMA 70 -100 %

Opozorilo za urostomiste: v primeru, da vam je priznana samo 70% telesna okvara in imate odstranjen mehur predlagamo, da se pritožite na prejeto odločbo. Za podrobnejše informacije se obrnite na naše Invalidsko društvo ILCO Ljubljana.

Pravica do oprostitve plačila nadomestila za uporabo cest

Nekateri stomisti ste ob vsakoletni registraciji opravičeni plačila nadomestila za uporabo cest (vozila do 1800 ccm2 bencinski in 1900 ccm2 dizel). Velja pa samo za invalide, ki imajo najmanj 80 % telesno okvaro in so imeli opravljen operativni poseg v medenično dno.

Pravica do pooperativnega zdravljenja

Za osebe s stomo je odrejeno pooperativno zdravljenje v zdravilišču Rogaška Slatina.
Da bi vam bilo zdraviliško zdravljenje omogočeno čim prej, je najbolje, da po operaciji vlogo zanj vloži kirurg ali zdravstveno osebje bolnišnice, v kateri ste bili operirani.
Če vaš kirurg ni oddal vloge, lahko vlogo potem, ko pridete iz bolnišnice odda tudi vaš osebni zdravnik, vendar je v tem primeru večja možnost, da bodo vašo vlogo zavrnili. Zato je dobro, da vlogi, ki jo odda vaš osebni zdravnik priložite tudi mnenje specialista, v katerem je zapisano, da vam priporoča zdravljenje v zdravilišču.
Zdraviliško zdravljenje traja dva tedna, če želite pa lahko zdravljenje podaljšate še za en teden. To storite tako, da pred iztekom drugega tedna zdravljenja, zdraviliškega zdravnika zaprosite za podaljšanje. Vlogo za podaljšanje za vas odda zdraviliški zdravnik.

Pravica do zdravilišča

Osebam s stomo na vsake dve leti pripada rehabilitacija v zdravilišču.

Pravica do uporabe ustreznih medicinsko tehničnih pripomočkov

Medicinsko tehnične pripomočke (vrečke, podloge, tesnilne paste in posipe) dobite na naročilnico, ki vam jo napiše osebni zdravnik. Naročilnica velja tri mesece, kar pomeni, da lahko na to naročilnico vzamete toliko pripomočkov, kolikor jih boste potrebovali v treh mesecih. Pripomočki niso omejeni na količino! Dobite jih brez doplačila! Če vam zdravnik ali medicinska sestra omejuje število pripomočkov in če trgovec, pri katerem prevzemate pripomočke, zahteva doplačilo zanje, nas o tem nemudoma obvestite, da vam bomo pomagali urediti nesporazum. Več o vrstah pripomočkov si lahko preberete na naši podstrani NEGA.