ILCO LJUBLJANA

PRAVNA POMOČ >> Olajšave

Oproščenost plačila turistične takse

Osebe, ki imajo priznano ocena telesne okvare, so z dokazilom o podani telesni okvari (lahko tudi fotokopija odločbe ZPIZ) v Sloveniji oproščene plačila turistične takse.

Oproščenost do plačila RTV prispevka

Osebe, ki imajo priznano 100 % telesno okvaro, so oproščene plačila RTV prispevka. Dokazilo o višini telesne okvare je fotokopija odločba ZPIZ, ki jo pošljete na RTV.

Prednost pri dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem

Stanovanjski zakon RS določa, da imajo invalidne osebe ali družine z invalidnim članom, prednost pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.