Invalidsko društvo oseb s stomo
06. October 2017

30. Let Sekcije MEDICINSKIH SESTER V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI

Na povabilo predsednice sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji gospe Renate Batas, dipl. m. s., ET, sem se kot podpredsednik Zveze invalidskih društev ILCO Slovenije v Zrečah udeležil strokovnega srečanja na temo »Rane, stome, inkontinenca«. Srečanje je hkrati obeležilo tudi 30. obletnico ustanovitve sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Predstavil sem programe in delovanje Zveze invalidskih društev ILCO Slovenije in posameznih lokalnih društev, ki delujejo v njenem okviru. Posebno pozornost sem namenil predstavitvi dela naših prostovoljcev ter izrazil željo Zveze, da bi bolj sodelovali s stroko, enterostomalnimi (ET) medicinskimi sestrami, patronažno službo in bolnišnicami. Na društvih ILCO imamo izkušene in izobražene prostovoljce, ki sestavljajo mrežo prostovoljcev in tako omogočajo pomoč osebam s stomo in njihovim svojcem po vsej Sloveniji. Osebe s stomo obiskujemo v bolnišnicah, na domu, srečujemo pa se tudi v prostorih naših ILCO društev. Letno opravimo preko 400 svetovanj, pri katerih se srečujemo z različnimi problemi, ki jih imajo novo operirane osebe s stomo in njihovi svojci. Največkrat gre za pomoč pri navajanju na nego stome in svetovanje o pravilni uporabi pripomočkov. Pogosto smo s svojimi izkušnjami, saj imamo tudi sami stomo, vir uporabnih informacij in živ dokaz za to, da se življenje s stomo ne konča ter da z njo lahko živimo enako ali pa celo še boljše kot prej. Seveda to ne gre brez lastne volje in želje, da bi, ko si naberemo moči in se sprijaznimo z novo podobo, spet zaživeli polno življenje. Mogoče tudi v okviru katerega izmed društev ILCO.

Govoril sem tudi o pripomočkih za nego stome. Večina oseb s stomo je zadovoljnih z dostopnostjo in ponudbo pripomočkov za nego stome na našem tržišču. Seveda se zavedamo, da obstajajo tudi novejši in boljši pripomočki, ki jih uporabljajo osebe s stomo v drugih državah. Stroške za osnovne pripomočke za nego stome krije ZZZS iz naslova obveznega zavarovanja, zato osebe s stomo pripomočke dobimo na napotnico. ZZZS pa postavlja standarde za te pripomočke in zaenkrat nam še ni uspelo, da bi spremenili oziroma posodobili standarde ter na seznam uvrstili tudi novejše pripomočke. Za to si prizadevamo predvsem zato, ker so med osebami s stomo tudi take, ki jim noben izmed standariziranih pripomočkov ne ustreza. Z uporabo pripomočkov, ki so jim na voljo, ne morejo normalno funkcionirati, kar zmanjšuje kakovost njihovega življenja. Če pa pripomočke naročajo individualno, je to povezano z dodatnimi stroški, ki jih ostale osebe s stomo nimajo. Poslanstvo Zveze invalidskih društev ILCO je tudi v tem, da si prizadeva za to, da bi imele vse osebe s stomo enake pravice.

Svoje predavanje sem zaključil z zahvalo vsem ET medicinskim sestram, medicinskim sestram v patronaži in ostalim, ki so nam pomagali v najtežjih dneh po operaciji in drugih situacijah, s katerimi se soočamo osebe s stomo.

Žal se zvečer nisem mogel udeležiti svečane akademije ob 30. obletnici sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ker sem popoldne že vodil tridnevno delavnico za samske osebe s stomo in njihove svojce v Šmarjeških toplicah.


GALERIJA