Invalidsko društvo oseb s stomo
20. February 2013

Predstavitev, pojasnila in razprava o novem pokojninsko invalidskem zakonu

20. februarja smo v prostorih društva na Parmovi organizirali predstavitev novega pokojninskega in invalidskega zakona. Zakon nam je predstavila gospa Anka Tominšek, članica in predsednica skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Predstavila nam je nekaj razlik med PIZ1 in PIZ2, spremembe na področju invalidnin, malusih in bonusih pri upokojevanju, delovni dobi, starostni dobi… . V razpravi je bilo veliko vprašanj in odgovorov, tako da vsi sploh nismo uspeli zastaviti vseh želenih vprašanj. Nekateri so imeli tudi individualna vprašanja, katera so se nadaljevala po uradnem terminu. Smo pa vsi veliko novega in obrazloženega zvedeli o novem pokojninskem in invalidskem zakonu. Po predavanju smo imeli druženje, na katerem se je še nadaljevalo z diskusijami o današnji temi. Še enkrat bi se zahvalili gospe Anki Tominšek za predstavitev, obrazložitev zakona in odgovore na dana vprašanja.


GALERIJA