Invalidsko društvo oseb s stomo
30. April 2015

Prenova prostorov društva Ilco Ljubljana

Letos smo od FIHO (Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij) dobili odobrena sredstva za investicijsko vzdrževanje naših prostorov. Za težja dela, kot so menjava podov, barvanje lesenih sten v skupnem hodniku in sejni sobi, smo najeli zunanjega izvajalca. Ko so bila ta dela opravljena smo se odločili, da bi bilo dobro, če bi naše prostore tudi prepleskali, saj je od zadnjega pleskanja minilo že kar lepo število let. Zato smo se pred prvomajskimi prazniki odpravili po nakupih in kupili ves potrebni material, po praznikih pa smo se lotili dela. Obenem pa smo se preselilil tudi v večjo pisarno in predelali že obstoječo omaro. Zdaj imamo na novih poličkah razstavljene brošure z najrazličnejšimi informacijami, ki bi utegnile zanimati naše člane, najdejo pa se tudi časopisi in revije ter različni prospekti uvoznikov pripomočkov za oskrbovanje stome.
Pri prenovi je sodelovalo 24 članov društva, zato je upravni odbor Društva ILCO Ljubljana na 14. redni seji izglasoval sklep, da se jim za pomoč zahvalimo z organizacijo piknika. Izvedli pa smo ga v petek, 18. septembra v ribiškem domu Barje, kjer je bilo seveda spet zelo veselo.


GALERIJA