Invalidsko društvo oseb s stomo
28. January 2015

Srečanje, posvet in izmenjave izkušenj prostovoljcev invalidskega društva ILCO Ljubljana

V sredo, 28.01.2015 smo v dvorani na Parmovi 53, Ljubljana organizirali srečanje prostovoljcev Invalidskega društva ILCO Ljubljana. Konec lanskega leta je potekalo izobraževanje za nove prostovoljce v Šmarjeških toplicah, katero je organizirala Zveza ILCO Slovenije, tako smo se sedaj srečali vsi novi in stari prostovoljci ILCO Ljubljana. Srečanje je bilo zelo aktivno, saj so se izmenjale izkušnje, priredilo se je nekaj primerov iz obiskov v bolnici in na domu in še nekaj drugih praktičnih vaj.

Na novo se je dogovorilo o delovanju mreže prostovoljcev, obveščanju in obiskovanju, saj imamo sedaj prostovoljce z vsemi vrstami stome ( colo, ileo in uro). Predvsem pa se bo treba posvetiti sodelovanju z bolnišnicami, patronažnimi službami… . Poudariti moramo, da so vsi prostovoljci izobraženi s strani enterostomalnih sester, kirurgov in psihologov.


GALERIJA