ILCO LJUBLJANA

NEGA >> Irigacija

Sigmoidno kolostomo in kolostomo navzdoljnega (descendentnega) kolona lahko vsak dan čistimo s postopkom irigacije – z izpiranjem oziroma samoklistiranjem. Irigacija nam omogoča, da si sami izbiramo čas izločanja črevesa. Priporoča pa se, da irigacijo opravljamo vsak dan ob isti uri z odstopanjem od ene do dveh ur, saj s tem črevo navajamo na red. Ker ni vsaka kolostoma primerna za irigacijo, se je potrebno o možnosti irigiranja najprej posvetovati in pridobiti odobritev od zdravnika oziroma enterostomalnega terapevta. Ovire za irigiranje so starost, fizične težave ali spremljajoča bolezen.
Na Invalidskem društvu ILCO Ljubljana organiziramo predavanje z videom irigacije, kjer se lahko naučite, kako pravilno opraviti irigacijo. Na vašo željo pa vam uredimo srečanje z enterostomalnim terapevtom, ki vas bo postopka irigacije naučil pri vas doma.

V knjigi Živeti sproščeno pa je dr. Pavle Košorok postopek irigacije tudi natančno opisal.