ILCO LJUBLJANA

NOVICE >> Obvestila o dogodkih

RAZGOVORI za bolne na izločilih vsak drugi in četrti ponedeljek

RAZGOVORI za bolne na izločilih (danka, debelo črevo in sečilih) pred operacijo in po operaciji. Razgovore vršijo prostovoljci stomisti društva na društvu,  Parmova 53, Ljubljana četrto nadstropje, 4X mesečno in sicer:
vsak drugi in četrti ponedeljek: - dop. od 10 do 12 ure in - pop. od 15 do 17 ure
Vabljeni bolniki in njihovi svojci
telefon 01 436 21 90